Hond van de maand


hond van de maandSky terrierLees meer

Zoeken

VVH naar tenniscomplex ?

Stemmen over tennislocatie
Maandag 19 juni 2017

Enige tijd geleden ben ik bij een raadsvergadering geweest, waar ook een agendapunt betreffende de tennislocatie besproken werd.
H&G had samen met CDA en VVD een amendement ingediend waarin ze aangaven dat de wethouder samen met de VVH de zaken af moest werken.
Hierover werd gestemd en het amendement werd met 13 tegen 9 stemmen aangenomen.
Plots had de PVDA ( partij van Buiter ) ook een amendement waarin hetzelfde werd aangekondigd maar waar ook ruimte zat voor verdere ontwikkelingen.
Tijdens het stemmen over dit amendement staakten de stemmen ( 11 tegen 11 )
Vreemd was dat twee van de vier leden van het CDA voor dit amendement stemden.
Volgende raadsvergadering over circa een maand wordt er niet meer gesproken maar allen gestemd over dit amendement.

Heb het CDA gesproken en deze geven aan dat er sprake was van een miscommunicatie.
We wachten de volgende raadsvergadering maar weer af.

Gisteren avond (maandag 19 juni) was de raadsvergadering waarin opnieuw gestemd werd inzake het bovengenoemde amendement van de PVDA.
Dit amendement is gisteren verworpen en daardoor staat nu alleen het onderstaande amendement van H&G, CDA en VVD nog, hier zal de gemeente mee verder moeten.

Amendement.
We hebben in dit kader met de verschillende belanghebbenden gesproken en zijn tot een nadere afbakening en concretisering gekomen van de optie die het college voorstelt, waarbij veld 13 door de huidige gebruikers gebruikt kan blijven worden, de hondenclub VVH het tennispaviljoen van Ginneve kan kopen en de oude tennisbanen kan huren van de gemeente, en de aanwonenden meer privacy krijgen door verkoop van snippergroen en het afsluiten van het pad naast de geluidswal.

Een oplossing die wat ons betreft al veel eerder had kunnen worden gerealiseerd.

Met dit amendement (samen met VVD en CDA) hebben we de duidelijkheid verschaft waarop velen al zo’n tijd zaten te wachten, en het is daarom ook verwonderlijk dat er nog steeds partijen zijn die weer terug naar af willen en het college op pad willen sturen om andere ontwikkelingen mee te nemen. Het is duidelijk dat deze partijen geen keuze durven maken, en weer een vrijbrief geven aan ontwikkelingen die we liever niet willen.
Het amendement is met meerderheid van stemmen aanvaard, en leidt hiermee tot duidelijkheid voor alle betrokken en een goede invulling van het complex!

Het amendement zoals hierboven beschreven zal door de gemeente aangepakt moeten worden in tegenstelling tot wat het Eindhovens Dagblad vandaag vermeld.

Met vriendelijke groet
Harm Wacht


 

dendriesWellnesscomplex Valkenswaard nu officieel van de baan
5 december 2016

VALKENSWAARD - De plannen voor het wellnesscomplex op sportpark Den Dries in Valkenswaard zijn officieel van de baan. De initiatiefnemers hebben in een brief aan de gemeente kenbaar gemaakt dat ze 'definitief geen doorgang geven aan het verdere proces van de ontwikkeling'.


 

Mail wisseling met gemeente

Update 28 september 2016


Beste leden,

Zie onderstaande mail wisseling met de wethouder.
Wij staan het komende half jaar ook on hold.
H en G is hiervan ook op de hoogte en zal dit in de gemeente raad aankaarten.
Verder hebben wij bij H en G aangegeven dat vanuit de ingang naar de hondenclub het terrein verpaupert en slecht onderhouden wordt.
Ook dit zal aangekaart worden in de gemeenteraad.

Groeten HarmOnderwerp: Re: VVH ( Verenigde Valkenswaardse Hondenliefhebbers )

Geachte heer Wacht

Gelet op de situatie die sinds gisteren geldt (die mij ook verraste), zetten wij alles inderdaad noodgedwongen 'on hold' en daar bent u gisteren per mail door de projectleider ook van op de hoogte gebracht.
Het heeft mijns inziens niet zoveel zin om tijdens die ingelaste pauze verdere energie te gaan steken in het vinden van een alternatief voor uw vereniging. De uitkomst van het onderzoek naar de economische haalbaarheid van het wellnesscentrum is daarvoor te ongewis en dat zullen we (met z'n allen) af moeten wachten. Die uitkomst zal ook bepalend zijn wat de verdere stappen met en voor uw vereniging zullen zijn.

Te gelegenertijd zullen wij dan sowieso weer contact met u leggen. Mochten er tussentijds ontwikkelingen zijn, zullen wij u (en de andere belanghebbenden) uiteraard daarvan op de hoogte stellen.
In de tussentijd blijft "alles bij het oude" en gaan wij in dit project voorlopig op geen enkel front verdere stappen ondernemen. Alles komt daarmee stil te liggen (zo ook het bestemmingsplan).

Natuurlijk is dit voor uw vereniging en de scouting niet prettig (hetgeen overigens ook voor ons geldt) omdat er al wel veel energie is gestoken in de mogelijke alternatieven, maar ook wij moeten omgaan met de realiteit van het voorlopig 'on hold' zetten van de plannen door de initiatiefnemer en het daarmee ongewis worden van de toekomst van het project.

Ik hoop dat u, ondanks alles, begrip heeft voor de ontstane situatie en dat ik u hiermede voldoende heb geïnformeerd.

Hartelijke groet,
Egbert BuiterOp 23 sep. 2016 om 10:31 heeft Harm Jan Wacht het volgende geschreven:

Geachte heer Buiter,

Naar aanleiding van onze mailwisseling op 10 en 11 augustus j.l. waarin wij ons ongenoegen hebben geuit over de gang van zaken met betrekking tot een eventuele verhuizing het volgende.
U heeft toegezegd na 4 september met iets concreets bij ons terug te komen.

Wij zijn nu drie weken verder en horen niets meer van de gemeente, behoudens dat de Wellness plannen voor een haf jaar "on hold"staan.
Betekent dit dat wij nu ook "on hold"staan of wordt er voor ons verder gekeken door de gemeente.
Wij zullen als vereniging toch op een of andere manier verder moeten maar worden op deze manier niet in staat gesteld stappen te ondernemen.

Graag verneem ik u reactie.

Met vriendelijke groet
Harm jan Wacht ( voorzitter VVH )
hondenlijn

Update 22 september 2016

De realisatie van de wellness is met 6 maanden uitgesteld.
Meer informatie kun je lezen in de brief van de gemeente

hondenlijn

Update 23-08-2016

Even een update voor op de website betreffende de nieuwe locatie Burg. Kuyperlaan.


De locatie Burgemeester Kuyperlaan waarmee wij een akkoord hadden met de gemeente gaat niet door.
De provincie heeft laten weten aan de gemeente dat daar geen gebouw geplaatst mag worden ter grootte van onze huidige kantine.
Dit was overigens bekend bij de gemeente.
Wij beginnen dus weer gewoon op nul.
Hierover hebben wij ons ongenoegen geuit bij de wethouder en deze komt hier in september op terug.


Met vriendelijke groet

Harm Wacht
hondenlijn

Wellness - Bijeenkomst op 12 juli 2016


Er is op 12 juli een bijeenkomst geweest voor omwonenden en betrokkenen met betrekking tot het plan van de Wellness op het terrein van de VVH en tennisvereniging Ginneve.
Voor de VVH is er in overleg met de gemeente een nieuwe locatie gevonden op de Burgemeester Kuijperlaan te Valkenswaard.
Dit werd ook gemeld op de bijeenkomst.
Er is nu een aanvraag voorontwerp bestemmingsplan voor de Wellness lopende maar nog niet voor de nieuwe locatie van de VVH, en voor de scouting.

Verschillende raadsleden (H&G en VL) welke ook aanwezig waren vonden dit een vreemde gang van zaken en eiste dat de gemeente het voorontwerp bestemmingsplan voor alle drie de betrokken partijen gelijk zou laten lopen.
Hierover zou in de gemeenteraad een motie worden ingediend.

Met vriendelijke groet
Het bestuur

Bijlages betreffende de bijeenkomst:
- notulen inloopavond wellness 12-07-2016
- presentatie inloopavond 12-07-2016
- wandpresentatie wellness
- motie HG

hondenlijn

Aanmelden nieuwsbrief

Activiteit

19 maart 2019
Lezing
Vrolijke hond

Untitled 1 1

Lees meer

Dopjes spaar aktie

Twee cursisten vragen iedereen om medewerking.
Er kunnen weer dopjes gespaard worden.
Verzamel de dopjes in de grote ton in de kantine.
Lees meer