Cursusinformatie

De cursussen die de VVH aanbiedt zijn onder te verdelen in Opvoedcursussen en Sport. Om deel te kunnen nemen aan een van onze cursussen dient men lid te worden van de VVH.

Opvoedcursussen bij de VVH
De VVH heeft een aantal (her-)opvoedcursussen ontwikkeld die er op gericht zijn om hondeneigenaren te ondersteunen bij de opvoeding van hun (huis)hond. Deze cursussen zijn afgestemd op de verschillende ontwikkelingsfases die de hond doorloopt van pup tot volwassenheid.
De verschillende opvoedcursussen zijn een combinatie van praktijkoefeningen die aansluiten op de dagelijkse omgang met de hond en theoretische ondersteuning om te leren begrijpen waarom de hond doet zoals hij doet.

Heeft u vragen over opvoeden kunt u met dit formulier een bericht sturen

Wij kunnen u de volgende opvoedcursussen aanbieden:

Puppycursus
Een cursus voor honden vanaf de leeftijd van 8 weken waarin de nadruk ligt op de socialisatie van de hond en begripvorming bij de eigenaar.

Jonge Hondencursus
Het vervolg op de puppycursus voor honden vanaf de leeftijd van ±5 maanden waarin de nadruk ligt op het begeleiden van de hond door de pubertijd en het instellen van de juiste rangorde binnen het gezin.

Basiscursus
Deze opvoedcursus is speciaal bedoeld voor honden vanaf de leeftijd van ± 6 maanden zonder eerdere training. De nadruk in deze cursus ligt op de heropvoeding en veelal het herstellen van de juiste rangorde binnen het gezin. Hierna kan men doorstromen naar de cursus GH.

Gehoorzame Hond
In de cursus (GH) ligt de nadruk op het afronden van de opvoeding en wordt afgesloten met een examen. Na het behalen van dit examen kan men deel gaan nemen aan de sporten die de VVH aanbiedt.

LET OP:

 • de cursus die u kunt gaan volgen is afhankelijk van de leeftijd en de vooropleiding van de hond. Dus niet alle cursussen kunnen automatisch gevolgd worden.
 • de minimum leeftijd voor cursisten is 8 jaar. Cursisten jonger dan 16 jaar hebben toestemming nodig van ouder, voogd of verzorger. Bij cursisten jonger dan 16 jaar, wordt een ouder, verzorger of voogd aanwezig geacht tijdens de lessen. De ouder of voogd is zelf verantwoordelijk voor de combinatie kind/hond. Daar waar onverantwoorde situaties ontstaan, zal dit met de ouder of voogd besproken worden. Naar aanleiding daarvan kunnen afwijkende beslissingen genomen worden.


Entingen
Voor het volgen van de cursussen dient de hond de volgende entingen te hebben:

 • Cocktail
 • Kennelhoest injectie of kennelhoest neusspray
  Deze is bij de puppycursus verplicht
  Bij de overige cursussen worden deze geadviseerd.


Probleemgedrag tijdens de lessen.

Er zijn honden die probleemgedrag vertonen of dat in de loop der tijd gaan ontwikkelen. Denk hierbij onder andere aan:

 • Agressie naar andere honden
 • Agressie naar mensen
 • Extreme angst

In het belang van het welzijn van de honden en de veiligheid in de groep kan het zijn dat honden die probleemgedrag aan het ontwikkelen zijn of reeds hebben, onderworpen worden aan een kleine test. Met deze test wordt bepaald of eventueel aanvullende maatregelen genomen dienen te worden om een verantwoorde deelname aan de lessen te garanderen.

Dat kan betekenen dat aanvullende maatregelen afgesproken worden met de eigenaar zodat toch op een veilige en verantwoorde manier aan de cursus deel genomen kan worden.
Aanvullende maatregelen kunnen onder andere betrekking hebben op:

 • het niet los mogen laten van de hond tijdens lessen
 • het verplicht dragen van een muilkorf
 • individuele begeleiding door een gedragstherapeut
 • advies om te stoppen met de lessen wanneer het welzijn van de hond in het geding komt

De test wordt afgenomen door aan de VVH verbonden gecertificeerde gedragstherapeuten.

Aanmelden nieuwsbrief

Dopjes spaar aktie

Twee cursisten vragen iedereen om medewerking.
Er kunnen weer dopjes gespaard worden.
Verzamel de dopjes in de grote ton in de kantine.
Lees meer