HEADERnatas3 2021 2

Trainingsmiddelen

Toegestane trainingsmiddelen

“De VVH een hondenleven lang!”

De trainingsmethode die gebruikt wordt bij de VVH is gebaseerd op het belonen van gewenst gedrag en (zo mogelijk) negeren van ongewenst gedrag.
Vanuit deze visie, en het respect wat wij hebben voor honden, staan wij alleen trainingsmiddelen toe die geen (ongewenste) correcties tot gevolg hebben, hoe minimaal dan ook.

Toegestane trainingsmiddelen:
  • Vaste halsband en riem; afgestemd op de afmetingen van de hond en vervaardigd van een materiaal wat hond en eigenaar niet kunnen bezeren (bijv. leer of nylon).
  • Clicker; in overleg met de instructeur te gebruiken. Deze kan dan toezien op juist gebruik.
  • Gentle leader / Halti (honden halster); het voor de eerste keer omdoen hiervan, altijd in overleg met uw instructeur of gedragstherapeut. Deze kunnen toezien op het juiste gebruik van dit trainingsmiddel.
  • Tuigje; is toegestaan mits er geen bewegende delen aanwezig zijn die een corrigerende werking zouden kunnen hebben.
  • Lange lijn; kan door een instructeur toegepast worden tijdens de lessen om er voor te zorgen dat de hond niet (te ver) weg kan lopen.
  • Bij de sporten kunnen eventueel andere middelen toegepast worden die praktisch zijn ivm de aard van de sport. Dit dient altijd in overleg met en met toestemming van uw instructeur te gebeuren.

Alle andere trainingsmiddelen worden niet toegestaan op het oefenterrein en tijdens de trainingen van de VVH. Middelen die voor correctie bedoelt zijn maar die op de zogenaamde “veilige stand” gebruikt worden, zijn ook niet toegestaan. Dit om verwarring en discussie op het veld te voorkomen. Bij twijfel over een trainingsmiddel altijd overleggen met uw instructeur.
Bij eventuele ongewenste gedragingen van uw hond (bijv. trekken aan de lijn) zal uw instructeur u natuurlijk helpen om dat gedrag om te buigen naar gewenst gedrag. Maar daarbij wel gebruik makend van de toegestane trainingsmiddelen.

Alleen in overleg met en met toestemming van een gedragstherapeut kan besloten worden een ander dan bovengenoemde trainingsmiddel in te zetten tijdens de trainingen.
Tijdens examens en wedstrijden zijn alleen een vaste halsband met bijbehorende riem toegestaan.

De instructeurs zullen toezien op het gebruik van de juiste trainingsmiddelen en het juiste gebruik daarvan. Indien nodig zullen zij de cursist daar op aanspreken.

Indien een cursist geen gebruik wil maken van een van de toegestane trainingsmiddelen kan hij/zij helaas niet langer deelnemen aan onze trainingen.
Wij hopen natuurlijk dat u samen met ons deze achterliggende visie respecteert en bereid bent om alleen de toegestane trainingsmiddelen te gebruiken. Ook uit respect voor onze vriend, de hond.

Namens Bestuur & Kwaliteitscommissie
December 2016

Opvoed - kwaliteits commissie

Evi
evi
Adrienne
adrienne
Jan
jan