HEADERnatas3 2021 2

Cursusgeld Lidmaatschap

Cursusgeld / Lidmaatschap


Kosten
Iedereen die bij de VVH deel wil nemen aan een cursus dient lid te worden van de vereniging.
Het lidmaatschap bedraagt € 22,50 per jaar (met ingang van 01-01-2021) en daarvoor kunt u deel nemen aan de cursussen en aan de overige activiteiten die de VVH organiseert.

geld euroDe prijzen (vanaf 01-01-2021) van onze cursussen:
 • Puppycursus (incl theorieavond) € 55,-
 • Basiscursus € 55,-
 • Jonge Hondencursus € 55,-
 • Gehoorzame Hond € 55,-
 • Hondensport € 90,- per jaar (2e hond of 2e sport voor € 45,-)

Alle opvoedcursussen (Puppy - Basis - Jonge hond - Gehoorzame hond) zijn telkens 14 lessen, waarvan de Gehoorzame Hond wordt afgesloten met een examen en diploma

Na de ontvangst van ons bericht over de start van de cursus kunt u het cursusgeld (+ evt. Lidmaatschap) voldoen op IBAN rekeningnummer NL78 Rabo 0160 2311 08 ten name van 'V.V.H.' te Valkenswaard.

Betalingsverkeer VVH leden/cursisten

 • Cursisten dienen voorafgaand aan de start van een cursus het cursusgeld en indien van toepassing het lidmaatschap te voldoen op het rekeningnummer wat terug te vinden is op de website en in de welkomstmail van de ledenadministratie.
 • Cursisten die de 4e les nog niet betaald hebben zullen worden doorgegeven aan de penningmeester. De penningmeester zal dan de desbetreffende mensen aanschrijven.
 • Cursisten die halverwege de cursus nog niet betaald hebben worden persoonlijk aangesproken door de penningmeester.
 • Wanneer een cursist zich aanmeldt voor een vervolgcursus maar de vorige cursus nog niet betaald heeft wordt de inschrijving pas verwerkt als beide cursussen betaald zijn. Hierdoor kan de cursist niet starten voordat de achterstand betaald is.
 • Halve cursussen worden niet aangeboden. Mocht dit toch bij uitzondering het geval zijn dan wordt dit door de opvoedcommissie gemeld bij ledenadministratie en zal zij ook de reden aangegeven waarom er sprake is van een halve cursus.
 • Bij cursisten uit de sporten, de zogenaamde jaarleden wordt gekeken naar de maand waarin men van start gaat in de sport. Het cursusgeld zal dan naar rato in rekening worden gebracht.
 • Het lidmaatschap bedraagt bij een start voor de zomervakantie € 22,50. Na de zomervakantie bedraagt het € 11,25. Bij de laatste cursus van het jaar als deze in december van start gaat wordt alleen lidmaatschap voor het volgende jaar in rekening gebracht.

Opvoed - kwaliteits commissie

Evi
evi
Adrienne
adrienne
Jan
jan