HEADERnatas3 2021 2

Cursus informatie

Cursusinformatie


De cursussen die de VVH aanbiedt zijn onder te verdelen in Opvoedcursussen en Sport. Om deel te kunnen nemen aan een van onze cursussen dient men lid te worden van de VVH.

Opvoedcursussen bij de VVH
De VVH heeft een aantal (her-)opvoedcursussen ontwikkeld die er op gericht zijn om hondeneigenaren te ondersteunen bij de opvoeding van hun (huis)hond. Deze cursussen zijn afgestemd op de verschillende ontwikkelingsfases die de hond doorloopt van pup tot volwassenheid.
De verschillende opvoedcursussen zijn een combinatie van praktijkoefeningen die aansluiten op de dagelijkse omgang met de hond en theoretische ondersteuning om te leren begrijpen waarom de hond doet zoals hij doet.

Heeft u vragen over opvoeden kunt u via de contactpagina een email sturen

Wij kunnen u de volgende opvoedcursussen aanbieden:

Puppycursus
Een cursus voor eigenaren van pups vanaf 8 weken oud, waarin de basis wordt gelegd voor de verdere opvoedcursussen. Veel aandacht wordt besteed aan de opbouw van de band met je hond. Bovendien zullen er, d.m.v. het aanbieden van verschillende oefeningen met uitleg, handvatten en tips worden aangereikt waarmee je ook thuis aan de slag kunt gaan

Jonge Hondencursus
Het vervolg op de puppycursus voor eigenaren en honden vanaf de leeftijd van ongeveer 5 maanden. De oefeningen worden uitgebreid en verder geoefend.
Het op een juiste en rustige manier omgaan met je puberende (!) hond krijgt veel aandacht.
Ook hier veel informatie over hondengedrag en de band tussen de eigenaar en hond.

Basiscursus
Deze opvoedcursus is speciaal bedoeld voor eigenaren en honden vanaf de leeftijd van + 6 maanden zonder eerdere trainingservaring. Veel aandacht voor het versterken van de band met je hond, gedrag van de hond met andere mensen en honden. Verder worden dezelfde oefeningen aangeleerd als in de andere cursussen.

Gehoorzame Hond
In deze cursus (GH) ligt de nadruk op het afronden van de opvoeding en wordt afgesloten met een examen. Hier worden geleider en hond niet alleen beoordeeld op de aangeleerde oefeningen, maar ook op de juiste manier van samenwerken, de omgang van de hond met andere honden én evt. andere afleidingen / prikkels. Na het behalen van dit examen kan men deel gaan nemen aan de sporten die de VVH aanbiedt.

Alle cursussen worden gegeven volgens de laatste inzichten op honden opvoed gebied met nadruk op wederzijds begrip , respect en vertrouwen
Waarbij het belonen van gewenst gedrag voorop staat.

LET OP:
 • De cursus die u kunt gaan volgen is afhankelijk van de leeftijd en de vooropleiding van de hond. Dus niet alle cursussen kunnen automatisch gevolgd worden.
 • De minimum leeftijd voor cursisten is 8 jaar. Cursisten jonger dan 16 jaar hebben toestemming nodig van ouder, voogd of verzorger. Bij cursisten jonger dan 16 jaar, wordt een ouder, verzorger of voogd aanwezig geacht tijdens de lessen. De ouder of voogd is zelf verantwoordelijk voor de combinatie kind/hond. Daar waar onverantwoorde situaties ontstaan, zal dit met de ouder of voogd besproken worden. Naar aanleiding daarvan kunnen afwijkende beslissingen genomen worden.

Entingen
Voor het volgen van de cursussen dient de hond de volgende entingen te hebben:
 • Cocktail
 • Kennelhoest injectie of kennelhoest neusspray. Deze is bij de puppycursus verplicht. Bij de overige cursussen worden deze geadviseerd.

Probleemgedrag tijdens de lessen.
Er zijn honden die probleemgedrag vertonen of dat in de loop der tijd gaan ontwikkelen. Denk hierbij onder andere aan:
 • Agressie naar andere honden
 • Agressie naar mensen
 • Extreme angst

In het belang van het welzijn van de honden en de veiligheid in de groep kan het zijn dat honden die probleemgedrag aan het ontwikkelen zijn of reeds hebben, onderworpen worden aan een kleine test. Met deze test wordt bepaald of eventueel aanvullende maatregelen genomen dienen te worden om een verantwoorde deelname aan de lessen te garanderen.

Dat kan betekenen dat aanvullende maatregelen afgesproken worden met de eigenaar zodat toch op een veilige en verantwoorde manier aan de cursus deel genomen kan worden.
Aanvullende maatregelen kunnen onder andere betrekking hebben op:
 • het niet los mogen laten van de hond tijdens lessen
 • het verplicht dragen van een muilkorf
 • individuele begeleiding door een gedragstherapeut
 • advies om te stoppen met de lessen wanneer het welzijn van de hond in het geding komt

De test wordt afgenomen door aan de VVH verbonden gecertificeerde gedragstherapeuten.

Opvoed - kwaliteits commissie

Evi
evi
Adrienne
adrienne
Jan
jan